Tidsskrift for omsorgsforskning presenterer med jevne mellomrom nye dokumenter fra offentlige myndigheter. I denne artikkelen finner du en kort omtale av de mest relevante for arbeidet med Leve hele livet. Hvis det er noe du lurer på om alkoholpolitikk, ernæring eller koronapandemi, kan det hende du finner svaret her.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/noe-du-lurer-pa)