Ny bok om tjenesteyternes handlingsrom

Logo Omsorgsbiblioteket

Bente Lilljan Lind Kassah, Hilde Nordahl-Pedersen og Wivi-Ann Tingvoll er redaktører for en ny antologi om handlingsrommet for tjenesteutøvelse av profesjonalisert velferd i kommunal helse- og omsorgstjeneste og kommunalt barnevern. Boken baserer seg på ti vitenskapelige artikler som blant annet omhandler utfordringer i tverrfaglig samarbeid, utøvelse av ledelse i kommunale sykehjem, utøvelse av kunnskapsbasert praksis i sykehjem, pasientsikkerhet i sykehjem og kulturell trygghet for den samiske pasienten i møter med helsevesenet.

Handlingsrom for profesjonalisert velferd
Handlingsrom for profesjonalisert velferd
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-bok-om-tjenesteyternes-handlingsrom)