Ny forskning på bruk av sjekklister

Logo Omsorgsbiblioteket

Kan bruk av sjekklister i kommunen og i overgangene mellom sykehus og kommune gi bedre pasientforløp for personer over 65 år? Er sjekklistene nyttige verktøy i sykepleiernes arbeidshverdag, og hva skal til for at de blir brukt? Dette er noen av spørsmålene stipendiat Elin Rogn Nilsen ved Senter for omsorgsforskning, sør undersøker i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet «Journal of Clinical Nursing». Studien bygger på intervjuer med 18 hjemmesykepleiere som har vært med i læringsnettverk for gode pasientforløp.

Elin Rogn Nilsen Ny forskning på bruk av sjekklister
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-forskning-pa-bruk-av-sjekklister)