Ny innovativ samarbeidsarena

Logo Omsorgsbiblioteket

Helseinnverksted er en ny innovativ samarbeidsarena for forskere, helsearbeidere og privat næringsliv. Arbeidet består i å skape felles forståelse av utfordringer i skjæringspunktet mellom sykehus og kommunale tjenester, og hvordan disse kan løses på bedre måter.

Ny innovativ samarbeidsarena
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-innovativ-samarbeidsarena)