Ny oversiktsartikkel om bivirkninger av legemidler

Logo Omsorgsbiblioteket

Artikkelen gir oppsummert kunnskap om trender i rapportering av bivirkninger: rapportering fra pasienter og helsepersonell, overvåkning og håndtering i det norske helsevesenet, samt relaterte tiltak. Resultatene understreker viktigheten av å ha et system som kan gi et helhetlig bilde. Konkrete forbedringer anbefales.

Legemidler
LegemidlerColourbox
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-oversiktsartikkel-om-bivirkninger-av-legemidler)