Ny rapport om innovasjon og forskning

Logo Omsorgsbiblioteket

En kartlegging av forskning og innovasjon rettet mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Del én gir et bilde av omfanget av forskningen. Del to handler om kommuners erfaringer med forskning, utviklingsarbeid og innovasjon.

Ny rapport om innovasjon og forskning
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-rapport-om-innovasjon-og-forskning)