Ny systematisk kunnskap om ACT-modellen

Logo Omsorgsbiblioteket

En ny internasjonal systematisk kunnskapsoppsummering konkluderer med at ACT-modellen er en lovende tilnærming for å få flere personer med samtidig rusmiddellidelse og psykiske lidelse inn i behandling. Det første ACT-temaet (aktivt oppsøkende behandlingsteam) i Norge ble startet opp som et nasjonalt pilotprosjekt i Mosseregionen høsten 2007. Modellen er forøvrig grundig beskrevet i én av omsorgsbibliotekets egne kunnskapsoppsummeringer.

Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam (ACT)
Aktivt Oppsøkende Behandlingsteam (ACT)Shutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ny-systematisk-kunnskap-om-act-modellen)