Nysatsningen Pilot Helse

Logo Omsorgsbiblioteket

Pilot Helse gir virksomheter i offentlig sektor og bedrifter mulighet for sammen å etablere et koordinert, behovsdrevet innovasjonsløp. Forskningsrådet vil gi støtte til samarbeid som vil utvikle løsninger som er innovative og bidrar til økt bærekraft i helse- og omsorgstjenestene.

Nysatsingen Pilot Helse
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nysatsningen-pilot-helse)