Nytt forskningssenter for nevrologiske sykdommer

Logo Omsorgsbiblioteket

Helseminister Bent Høie åpnet Norges første forskningssenter for klinisk behandling i Bergen 17. oktober; Neuro-SysMed. Som partner, ser Haraldsplass Diakonale Sykehus frem til å bidra med forskning på demensområdet, med mål om å finne nye og bedre behandlinger for denne pasientgruppen.

Nytt forskningssenter
Nytt forskningssenterHaraldsplass
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nytt-forskningssenter-for-nevrologiske-sykdommer)