Nytt om forebyggende hjemmebesøk

Logo Omsorgsbiblioteket

Selvrapportert helse er assosiert med risiko for fall, underernæring, polyfarmasi og sykdom, viser disse studiene. Mens begrensninger som følge av sykdom og smerter hadde en negativ innvirkning på den selvrapporterte helsen, hadde bruk av internett en positiv betydning. Selvrapportert helse anbefales som utgangspunkt for samtale under hjemmebesøket, slik at fokus rettes mot de positive og negative faktorene som påvirker de eldres hverdagsliv.

Nytt om forebyggende hjemmebesøk
Nytt om forebyggende hjemmebesøk
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/nytt-om-forebyggende-hjemmebesok)