Økt inkludering av mødre og barn

Logo Omsorgsbiblioteket

Røde kors i Tromsø har startet prosjektet Medkvinner. I dette prosjektet oppsøker frivillige kvinner fra innvandrermiljøene andre minoritetskvinner. Økt inkludering av mødre og barn er viktige mål med prosjektet. Medkvinnene gir innvandrerfamilier bistand og informasjon om tilbudene som finnes i Tromsø.

Medkvinner Tromsø Røde Kors
Medkvinner Tromsø Røde Kors
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/okt-inkludering-av-modre-og-barn)