Palliativ omsorg etter «innfallsmetoden»

Logo Omsorgsbiblioteket

Astrid Rønsen er førstelektor ved institutt for helsevitenskap på NTNU i Gjøvik. Hun har oppsummert kunnskapen om palliativ omsorg for Omsorgsbiblioteket. Vi har snakket med henne om hva hun tenker er karakteristisk for den palliative omsorgen i kommunene i Norge.

Eldre kvinne ved vinduet
Eldre kvinne ved vinduetOda Hveem
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/palliativ-omsorg-etter-innfallsmetoden)