Palliativ plan gir samhandling og trygghet

Logo Omsorgsbiblioteket

I en kartlegging fra 2019 sier 80 av 83 sykepleiere at de bruker palliativ plan og opplever at den bidrar til bedre kvalitet, samhandling og trygghet.

Palliativ plan gir samhandling og trygghet
Palliativ plan gir samhandling og trygghetShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/palliativ-plan-gir-samhandling-og-trygghet)