PÅRØRENDE ETTER VOLD PÅ SYKEHJEM: «VI KJEMPER EN KAMP»

Logo Omsorgsbiblioteket

Eldre på sykehjem utsettes for vold fra beboere og forsømmelse fra ansatte. Ekstra belastende når de pårørende og helsepersonellet har forskjellig forståelse av virkeligheten, forteller forskerne til Tidsskrift for omsorgsforskning.

Pårørende etter vold i sykehjem
Pårørende etter vold i sykehjem
Les artikkelen her: https://bit.ly/38epruE
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/parorende-etter-vold-pa-sykehjem-vi-kjemper-en-kamp)