Boka «Pasientsikkerhet» er skrevet for alle som er del av helsetjenesten. Den bygger på forskning gjennomført de siste 15 årene innen fagfeltet, og presenterer både teori og praksis innen ulike deler av helsetjenesten.

Pasientsikkerhet
Pasientsikkerhet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/pasientsikkerhet)