Samarbeid om hjemmedød

Logo Omsorgsbiblioteket

I en artikkel i BMC Palliative care har forskere fra Bergen undersøkt hva som hemmer og fremmer samarbeid mellom fastleger, hjemmesykepleien og spesialisthelsetjenesten når pasienten ønsker å få dø hjemme.

Samarbeid om hjemmedød
Samarbeid om hjemmedød
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/samarbeid-om-hjemmedod)