Samiske pasienter veksler mellom samisk og norsk

Logo Omsorgsbiblioteket

Inger Dagsvold har i sitt PhD-prosjekt undersøkt betydningen av kultur og språk i psykisk helsevern, slik det oppleves av klinikere og samiske pasienter. Studien viste at deltakerne, både terapeuter og samiske pasienter erfarte omfattende språkveksling mellom norsk og samisk både i hverdagen og i terapi. Tospråklige samiske pasienters språkvalg avhenger blant annet av tema, situasjon og hvem de snakker med. Samisktalende terapeuter kan mangle faguttrykk på samisk og slår over til norsk for å forklare sykdom og behandling. Dagsvold understreker at disse resultatene ikke betyr at samisktalende pasienter ikke trenger samiskspråklig terapi.

Inger Dagsvold
Inger Dagsvold

Samisk kultur er vektlagt som viktig for å kunne gi gode helsetjenester til samene. Resultatene fra studien indikerer at det er lite konkretisert hvordan kultur virker inn på terapi, og at det ikke er så integrert i helsefaglig praksis. Det kan synes som at det er terapeutene alene som har fått ansvaret for å yte kulturelt tilrettelagte helsetjenester. De har liten organisatorisk støtte fra helseinstitusjonene og det mangler kunnskap om det er behov for spesielle, kulturelt tilrettelagte behandlingsopplegg for samiske pasienter.

Klikk her for å lese avhandlingen.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/samiske-pasienter-veksler-mellom-samisk-og-norsk)