Sammenheng mellom legemidler og fallrisiko

Logo Omsorgsbiblioteket

Den nøyaktige mekanismen som gjør at polyfarmasi (bruk av mange legemidler) kan øke fallrisiko er ukjent. Denne kanadiske studien av hjemmeboende eldre, som ble fulgt over en periode på fem år, viste at polyfarmasi var signifikant assosiert med dårlig gangfunksjon, redusert gangfunksjon og fallhendelse. Forskerne mener at sammenhengen mellom medisiner og gangfunksjon øker forståelsen for forbindelsen mellom medisiner og fall.

Fallrisiko
Fallrisiko
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/sammenheng-mellom-legemidler-og-fallrisiko)