Samhandling mellom det offentlige og de frivillige

Logo Omsorgsbiblioteket

Samhandlingen mellom det offentlige og de frivillige skal økes. Men de som jobber for dette må ha en langt mer edruelig oppfatning av hvilke ressurser som finnes, skriver Rolf Rønning og Nina Beate Andfossen i Tidsskrift for omsorgsforskning.

Rolf-Rønning-og-Nina-Beate-Andfossen
Rolf-Rønning-og-Nina-Beate-Andfossen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/samskaping-lar-vente-pa-seg)