Sykepleiere kan skape et inkluderende miljø ved å skaffe seg kunnskap, sier denne artikkelen fra Sykepleien.no. Artikkelen forteller at LHBT-personer skjuler identiteten sin på sykehjem.

Skjuler identiteten
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/skjuler-identiteten)