Spesialnummer om sammenheng i helse- og omsorgstjenester

Logo Omsorgsbiblioteket

Tidsskrift for omsorgsforskning har i et spesialnummer invitert forskere til å belyse sammenheng og kontinuitet, og mangel på dette, i forløpene for tjenestemottakere med omfattende behov. Disse tjenestemottakerne forholder seg ofte til flere tjenester samtidig, og de beveger seg gjerne mellom disse tjenestene – slik som fastlege, legevakt, hjemmetjenester av ulik art, sykehjem, ulike spesialteam, NAV og spesialisthelsetjenester. - Vi håper at artiklene kan fungere som et fornyet kunnskapsgrunnlag for helse- og omsorgstjenestenes i deres kontinuerlige arbeid med å skape sammenheng for tjenestemottakerne, skriver tidsskriftets hovedredaktør Oddvar Førland i forordet til spesialnummeret, der Astrid Bergland og Maren Kristine Raknes Sogstad har vært gjesteredaktører.

Spesialnummer om sammenheng i helse- og omsorgstjenester
Spesialnummer om sammenheng i helse- og omsorgstjenester
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/spesialnummer-om-sammenheng-i-helse-og-omsorgstjenester)