Stiller ungdom spørsmålet «hva er viktig for deg?»

Logo Omsorgsbiblioteket

Doktorgradsarbeidet til psykolog Thomas Kristian Tollefsen viser gode resultater ved bruk av Hva er viktig for deg? – et verktøy for å fremme brukermedvirkning i kommunale lavterskeltjenester for ungdom mellom 12 og 23 år.

Thomas K. Tollefsen
Thomas K. Tollefsen
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/stiller-ungdom-sporsmalet-hva-er-viktig-for-deg)