Støtte- og veiledningsressurser

Logo Omsorgsbiblioteket

Helsedirektoratet har utviklet en nettside som gir god oversikt over digitale støtte- og veiledningsressurser for arbeidet med reformens innsatsområder, tverrgående tema og satsingsområder. Veiledningsressursene har regionale støtteapparat som målgruppe, men kan også brukes lokalt.

Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/stotte-og-veiledningsressurser)