En podkast som spør hvordan sykepleiere og helsepersonell kan skape rammer for likeverdige møter i eldreomsorgen.

Sykepleierpodden
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/sykepleierpodden)