Tilpassing av samvalgsverktøy til innvandrergruppe

Logo Omsorgsbiblioteket

Samvalg handler om å ta informerte beslutninger om utredning, behandling eller oppfølging i samråd med helsepersonell. Hankiz Dolan har skrevet en doktorgradsavhandling som understreker at samvalgsverktøy kan brukes til å fremme samvalg for innvandrere. Avhandlingen gir også en beskrivelse av hvordan forskerne valgte samvalgsverktøy og tilpasset dette til en innvandrergruppe.

Samvalg
Samvalg
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/tilpassing-av-samvalgsverktoy-til-innvandrergruppe)