Ut og spise sammen med andre eldre?

Logo Omsorgsbiblioteket

Å dele et måltid med andre personer har klare fordeler for helsa. Mange eldre vegrer seg imidlertid for å dra på felles måltidsarrangmenter arrangert av omsorgstjenestene. I denne britiske studien drøfter forfatterne psykososiale faktorer som kan hemme – eller fremme – at eldre tar del i felles måltider.

Ut og spise sammen med andre eldre?
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ut-og-spise-sammen-med-andre-eldre)