Utmattende forløp for eldre pasienter

Logo Omsorgsbiblioteket

Blant alle kreftpasienter i den palliative fasen har ¾ fylt 65 år. En aldrende befolkning vil øke antallet og skape nye utfordringer for pasienter, familiemedlemmer og helsetjenester. Målet med denne studien er å utforske hva eldre kreftpasienter og deres nærmeste, opplever som viktig og vanskelig overfor helsetjenestene.

Utmattende forløp for eldre pasienter
Utmattende forløp for eldre pasienterShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/utmattende-forlop-for-eldre-pasienter)