Denne studien fra Sverige har utforsket forståelsen av døden i et samisk perspektiv. Funn i studien viser til flere sider ved samisk forståelse av døden, og hvordan man støtter døende, etterlatte og ivaretar den døde.

Hender
HenderShutterstock
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/ved-livets-slutt)