Denne veilederen retter fokus på hvordan kommuner kan mobilisere ressurser og være en pådriver i prosessarbeidet med reformen Leve hele livet. Meldingen har fokus på at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Leve hele livet
Leve hele livet
(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/veiledningshefte)