Virtuell korttidsavdeling i regi av hjemmetjenesten

Logo Omsorgsbiblioteket

Halden kommune startet i 2016 pilotprosjektet «Virtuell Korttidsavdeling» (VKA) i hjemmesykepleien for å utvikle og teste velferdsteknologiske løsninger.

Virtuell-korttidsavdeling-i-regi-av-hjemmetjenesten

Prosjektet var rettet mot hjemmeboende pasienter med behov for tett oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. Høgskolen i Østfold har gjennomført følgeforskning på pilotprosjektet.

Les mer: Forskningsrapport: Prosjekt Virtuell korttidsavdeling i Halden kommune

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt/virtuell-korttidsavdeling-i-regi-av-hjemmetjenesten)