Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 21 - 40 av totalt 361
 • Brukermedvirkning-i-demensomsorgen

  Brukermedvirkning i demensomsorgen

   - Rita Sørly er forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og tilknyttet UiT Norges arktiske universitet. Hun er emneredaktør for emnet Brukermedvirkning i Omsorgsbiblioteket og har skrevet en oppsummering av kunnskap om brukermedvirkning i demensomsorgen.

 • Rita-Kristin-Klausen-2

  Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid

   - De overordnede føringene fra helsemyndighetene melder at man skal individualisere og standardisere samtidig. Dette motsetningsforholdet utfordrer brukermedvirkning på alle nivåer, sier forsker Rita K. Klausen ved Senter for omsorgsforskning.

 • Cathrine-Arntzen

  Cathrine overtar i nord

   - Pulsen stiger, tanker sorteres og dagen ruller i gang. Nå skal Cathrine Arntzen bruke sykkelturen på 25 minutter til jobben til også å planlegge arbeidet som ny faglig leder ved Senter for omsorgsforskning, nord.

 • Koronavirus

  Covid-19-utbruddet krever økt bemanning og kompetanse i sykehjem

   - I lederartikkelen «De sårbares pandemi» skriver Bjørn Erik Neerland i Tidsskrift for Den norske legeforening at pandemien har strukket tjenestene til det maksimale og tydeliggjort behovet for økte ressurser, økt bemanning og høy medisinskfaglig og etisk kompetanse.

 • Hanne Tuntland

  Daglige aktiviteter prioritert av eldre personer som deltar i hverdagsrehabilitering

   - I denne omfattende tverrsnittstudien har Hanne Tuntland med medforfattere undersøkt aktivitetsvalgene til 738 eldre som har gjennomgått hverdagsrehabilitering. Studien utgikk fra en landsdekkende undersøkelse som evaluerte effektene av hverdagsrehabilitering i Norge. Målet for studien var å undersøke hvilke aktiviteter eldre med funksjonsnedsettelse finner viktige å bedre utførelsen av, hvilke av disse de prioriterer som rehabiliteringsmål, og hvilke faktorer som er assosiert med disse prioriteringene. Studien fant både stort omfang og mangfold i identifiserte og prioriterte mål for eldre personer, med mobilitet som en nøkkelprioritet, uavhengig av diagnose. Det anses som viktig at hverdagsrehabilitering fortsetter å være en personsentrert intervensjon som omfatter muligheten til å velge meningsfylte aktiviteter.

 • Dokumentasjon

  Deltakende aksjonsforskning for bedre dokumentasjon

   - Dette prosjektet ble gjennomført ved en sykehjemsavdeling i en norsk storby. Personalet ved avdelingen deltok som medforskere og var delaktige gjennom hele prosjektperioden som varte i fem måneder. Dokumentasjon av individuelle ernæringstiltak økte gjennom perioden og flere beboere fikk individuell ernæringsplan. Samtidig ble det observert en reduksjon når det gjaldt dokumentasjon av vekt og ernæringsstatus. Prosjektet avslørte en rekke forbedringsbehov som gjaldt dokumentasjonen av ernæringspraksisen.

 • Foto-Iffit-Qureshi

  Demens hos innvandrere

   - Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har samarbeidet om et treårig forsknings- og fagutviklingsprosjekt angående helse- og omsorgstjenester til personer med demens som har innvandrerbakgrunn.

 • Erfaringer med prosessveiledning 2

  Den andre om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne andre av tre videoer snakker Nina Beate Andfossen med Reidun Hov, Bente Ødegård Kjøs og Irene Mari Røen. Hos Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hedmark har ressursen blitt benyttet internt.

 • Erfaringer med prosessveiledning 1

  Den første om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne første av tre videoer snakker Erik Hagaseth Haug med Jill-Marit Moholt, ved Senter for omsorgsforskning i Tromsø. De har benyttet ressursen i veiledningsarbeidet rettet mot Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester.

 • Den nye vinen

  Den nye vinen

   - Heidi Vifladt leder institutt for helsevitenskap ved NTNU i Gjøvik. Hun går nye veier for å hente inn den nye vinen. Her blir de aktuelle søkerne til fem phd-stillinger invitert til to dagers seminar med overnatting og restaurantbesøk.

 • Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

  Den sosiale konstruksjonen av «brukere»

   - Vår Mathisen, stipendiat ved UiT Norges Arktiske Universitet, har, i samarbeid med forskerne Aud Obstfelder, Geir F. Lorem og Per Måseide, publisert en sentral artikkel om brukermedvirkning i distriktspsykiatrien.

 • Erfaringer med prosessveiledning 3

  Den tredje om erfaringer med prosessveiledning

   - Mange har jobbet med prosessveiledning knyttet til implementeringen av kvalitetsreformen Leve hele livet. Men hvordan har det gått? I denne tredje og siste videoen snakker Nina Beate Andfossen med Synnøve Sæther. Ved Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken Buskerud er ressursen benyttet både internt og eksternt i læringsnettverk rettet mot kommunene.

 • Dette får sykepleiere til å bruke skrinet

  Dette får sykepleiere til å bruke skrinet

   - Når en pasient skal dø hjemme, bør et medikamentskrin med lindrende legemidler være tilgjengelig. Ikke alle sykepleiere føler seg trygge på når de skal gi disse medikamentene.

 • Randi Skumsnes og Oddvar Førland

  Dette vet vi om hverdagsrehabilitering

   - Når for eksempel en eldre person har brukket lårhalsen er det ønskelig med en så rask og god rehabilitering som mulig. De største forskjellene på vanlig behandling og hverdagsrehabilitering er at den eldre selv setter målene for rehabiliteringen, og at det tverrfaglige teamet jobber tett sammen mot å nå disse. Der man før hjalp fru Hansen med å handle, kle på seg, eller lage frokost, hjelper man nå fru Hansen med å trene mot å klare dette selv. Yrkesgruppene er de samme, men nå jobber de tettere sammen og deres viktigste mål er ikke at gulvet til fru Hansen blir rent, men at fru Hansen skal klare å vaske det.

 • Digitaliseringens konsekvenser

  Digitaliseringens konsekvenser

   - Dette kunnskapsnotatet ser på digitaliseringens konsekvenser for samhandlingen og kvaliteten på helse-, velferds- og omsorgstjenestene. Digitale tjenester innen helse-, omsorgs- og velferdstjenester kan for eksempel være digital avstandsoppfølging av pasienter som er utskrevet fra sykehus etter operasjon, elektronisk kommunikasjon mellom fastlege og NAV, internettbehandling av psykiske lidelser eller nettløsninger for å hjelpe folk å gå ned i vekt.

 • Digital versus papirbasert trening

  Digitalt treningsprogram i fallforebygging blant eldre

   - Denne studien beskriver erfaringer med et digitalt versus et papirbasert treningsprogram for å forebygge fall hos hjemmeboende eldre. Studien ble gjennomført i Sverige og rekrutterte 67 deltakere over 70 år. Deltakerne bestemte selv om de ville benytte seg av den digitale eller den papirbaserte versjonen. På oppfølgingstidspunktet var begge gruppene fornøyde med programmet, men de som benyttet den digitale utgaven trente mer (i antall minutter) og var mer tilbøyelig til å fortsette med jevnlig trening sammenlignet med de som hadde brukt papirutgaven.

 • Dilemmaer i recoveryorientert praksis

  Dilemmaer i recoveryorientert praksis

   - I denne studien utforsker Eva Brekke hvilke dilemmaer som kan oppstå for ansatte som jobber recoveryorientert med personer som har ROP-lidelser.

 • Åse Michaelsen, Marit Kirkevold, roboten Pepper

  Disse kommer til konferansen

   - Norge har fått sin første eldre- og folkehelseminister. Åse Michaelsen kommer til Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

 • Victor-Valderaune

  Dokumentasjonstrollet møter motstand

   - Væpnet til tennene med nye rutiner, nye dingser og nye apper til dingsene har man slåss for en bedre dokumentasjon av det daglige arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Men fremdeles er dokumentasjonen mangelfull. Kanskje må det en mann ved navn Victor til for å beseire dokumentasjonstrollet?

 • Du og jeg skal gjøre jobben

  Du og jeg skal gjøre jobben

   - Du og jeg skal utføre 25 prosent av omsorgsarbeidet i Norge i framtiden. Hvor mye utfører vi i dag, og hva slags arbeid vil vi helst påta oss?

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=20)