Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 41 - 60 av totalt 113
 • Arvid Birkeland, Ingvild Kjeken, Eva Langeland, Hanne Tuntland, Oddvar Førland, Eline Aas, Bjarte Fo

  Hverdagsrehabilitering gjør eldre friskere

   - Hverdagsrehabilitering gjør hjemmeboende eldre med funksjonsfall bedre sammenlignet med tradisjonelle måter å forsøke å bedre funksjonsevnen i denne gruppen. Dessuten koster det ikke noe mer for kommunene.

 • Åse Michaelsen og Tellef Inge Mørland

  Hvor bør hun begynne?

   - Oppgavene står i kø for eldreminister Åse Michaelsen. – Hvor skal jeg begynne? sa hun etter å ha hørt innlegg fra forskere fra Sentre for omsorgsforskning under Arendalsuka.

 • Lill Sverresdatter Larsen

  Intervju med Lill Sverresdatter Larsen

   - Den 8. september 2017 disputerte Lill Sverresdatter Larsen for PhD-graden ved UiT Norges arktiske universitet. Tittel på avhandlingen var «Speaking on behalf of the person with dementia in home-based care. A qualitative study of collaboration between formal and family caregivers in Sami and Norwegian municipalities». Vi gratulerer Larsen med PhD-graden, og har stilt henne noen spørsmål om studien.

 • Gerontologikongress 2018

  Inviterte til debatt under Nordisk Kongress i Gerontologi

   - Senter for omsorgsforskning arrangerte symposium under den 24. nordiske gerontologikongressen, «Lessons of a life time», i Oslo 2.–4.mai.

 • Ellen-Sagengen

  Jobber med hendene på ryggen

   - Brødet, smør og pålegg ligger klart, det er bare å smøre brødskiva si sjøl. Når eldre hjemmeboende i Gran kommune nå får besøk av hjemmesykepleiere, må de regne med å få motivasjon til mer selvhjelp og litt mindre praktisk tilrettelegging.

 • Kjære ordfører

  Kjære ordfører, hva med omsorgstjenesten?

   - Det var ikke forskerne som ropte høyest under valgkampen, det betyr ikke at de ikke har noe på hjertet. Spørsmålet over stilles av Senter for omsorgsforskning og rettes mot landets nye ordførere.

 • Du og jeg skal gjøre jobben

  Landskonferanse i Aktiv omsorg

   - Høgskolen i Telemark og Senter for omsorgsforskning - sør, har utviklet et landsomfattende opplæringstilbud i Aktiv omsorg på oppdrag fra Helsedirektoratet. På konferansen kan du lære mer om muligheter, motstand, motivasjon, mestring, og mersmak

 • Anders Grimsmo

  Lar spesialisten være sjefen

   - «Det er spesialistene som har kunnskapen, så da vet de best.» Slik tenker mange kommunale helseledere. Dermed sier de farvel til likeverd i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.

 • Siri Devik

  Legemiddel-behandling svikter hos ni av ti eldre

   - Ni av ti eldre har en legemiddelbehandling som kan være mangelfull og i noen tilfeller utsette dem for alvorlige helseplager. Eldre hjemmeboende kan være ekstra utsatt.

 • legemiddelbruk_og_pasientsikkerhet

  Legemiddelbruk og pasientsikkerhet

   - Siri Andreassen Devik har overtatt stafettpinnen etter Rose Mari Olsen og er fra nyttår av emneredaktør for emnet pasientsikkerhet i Omsorgsbiblioteket.

 • Legemiddelbruk og pasientsikkerhet Sammendrag på samisk

   - Čoahkkáigeassu sisttisdoallá 91 almmuhusa dutkan- ja ovdánahttinbargguin pasieantasihkarvuođa birra dálkkasgeavaheami dáfus suohkana fuolahusbálvalusas.

 • Åse-Michaelsen

  Leve hele livet

   - Mange krever mer enn kamferdrops og været på Haltenbanken, innledet eldreminister Åse Michaelsen da hun deltok på Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning.

 • Terje Hagen

  Lite svette i folkehelse-satsing

   - Åtte av ti kommuner bruker mer penger på folkehelsearbeid enn tidligere. Pengene går først og fremst til saksbehandlere og møter.

 • Siv Magnussen

  Lokalmedisinske sentre

   - Med samhandlingsreformen flyttes mye av arbeidet med pasientene fra sykehus til, for eksempel, sykehjem uten at kompetansen følger med på kjøpet. Som et svar på dette ønsker myndighetene økt samarbeid mellom tjenester og kommuner. Derav ideen om lokalmedisinske sentre.

 • Terje Hagen

  Mange øyeblikkelig hjelp-senger står ubrukte

   - Kommunene åpner stadig flere akutte døgnenheter. Men mange senger står ubrukte.

 • Medarbeidere i Omsorgsbiblioteket

   - Omsorgsbiblioteket har egne emneredaktører for alle underområdene.

 • Skilpaddeforskning og standardisering

  Mer skilpaddeforskning og standardisering i eldreomsorgen

   - Professor Ingela Enmarker vil ha en mer forskningsbasert praksis i helse- og omsorgstjenesten. Her slår hun et slag for standardisering og langsom forskning.

 • Kommunenes strategiske forskningsorgan og Camilla Stoltenberg (Foto: KS og Folkehelseinstituttet) F.v.: Randi Eidsmo Reinertsen (SINTEF); Flemming Hegerstrøm (Hospital IT); Hilde Dorthea Grindvik Nielsen (NFR); Jon Anders Drøpping (KS); Jørund Strand (UiO); Siv Svardal (HOD); Hans Petter Torvik (Sandnes kommune); Nina Emaus (UiT); Björn Gustafsson (NTNU); Lasse Frantzen (Hdir); Nina Mevold (Bergen kommune); Finn-Hugo Markussen (KD); Åse Laila Snåre (KS); Erik Kjeldstadli (Bærum kommune); Tone Alm Andreassen (HiOA); Marit Kirkevold (UiO); Marta Ebbing (FHI) og Geir Liavåg Strand (FFO).

  Money talks

   - Økonomi har gjennomslagskraft. Camilla Stoltenberg savner helseøkonomiske beregninger å slå i bordet med. Hun gjør dessuten oppmerksom på Kommunenes strategiske forskningsorgan.

 • Jim Skarli og Helga Katharina Haug

  Nevronett

   - I disse dager lanserer Omsorgsbiblioteket en ny nettside. Nevronett.no skal bidra til at personer med nevrologiske skader og sykdommer får en så kunnskapsbasert aktivitet og trening som mulig.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=40)