Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 61 - 80 av totalt 113
 • Björn Gustafsson og Aud Obstfelder

  NTNU får Senter for omsorgsforskning

   - Første januar fusjonerte Høgskolen i Gjøvik med NTNU. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Nye NTNU huser 38 000 studenter og 6 400 ansatte og får et budsjett på 7 milliarder kroner. En av dem som har sett fram til fusjonen er professor og forskningsleder Aud Obstfelder ved Senter for omsorgsforskning. Vi har snakket med henne om frykt og forventninger.

 • Frode F. Jacobsen 2

  Ny bok med perspektiver på eldre mennesker

   - Gerontologi er læren om alderdom og aldringsprosesser. I boken med samme navn får vi innblikk i eldre menneskers egne historier. Vi får erfare at det er normalt å bli gammel, og at vi har ulike måter å bli det på.

 • Forebyggende hjemmebesøk

  Ny oppsummering av kunnskap om forebyggende hjemmebesøk

   - Oddvar Førland og Randi Skumsnes fra Senter for omsorgsforskning har skrevet en oppsummering av kunnskap om forebyggende og helsefremmende hjemmebesøk til eldre. Oppsummeringen er publisert i Omsorgsbiblioteket.

 • Jim Skarli

  Ny oppsummering om aktivitetstilbud

   - Nevrologiske skader og sykdommer omfatter både medfødte eller ervervede tilstander, og fører ofte til svekkelse av funksjoner på flere områder. De vanligste nevrologiske skadene og sykdommene blant brukerne av omsorgstjenester er Multippel sklerose (MS), Cerebral parese (CP), Parkinsons sykdom, hjerneslag og epilepsi.

 • Astrid-Gramstad-3

  Ny redaktør i Omsorgsbiblioteket

   - Astrid Gramstad jobber som førsteamanuensis og forsker ved Senter for omsorgsforskning, nord og UiT Norges arktiske universitet. Fra 2018 er hun også ansvarlig redaktør for Omsorgsbiblioteket.

 • paaroerende

  Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

   - Senter for omsorgsforskning, nord har deltatt i ressursgruppen til utarbeidelsen av en ny veileder for pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Denne veilederen er nå publisert.

 • Knut Øvsthus og Bodil Ravneberg

  Nye blikk på omsorgsteknologi

   - Kva skal til for at du og eg tar i bruk teknologi som kan hjelpe oss? Forskarar på Høgskulen i Bergen (HiB) skal no finne ut kva som skal til for at menneske og teknologi fungerer saman.

 • Marianne Skinner

  Nytt akuttmottak i alle kommuner

   - Siden 1. januar har kommunene vært pålagt å ha tilbud om en kommunal akutt døgnenhet. Forsker Marianne Sundlisæter Skinner ved NTNU på Gjøvik har tatt tempen på døgnenhetene. På oppdrag fra Helsedirektoratet, stiller hun diagnosen og anbefaler behandlingen.

 • Debatt Arendalsuka

  Nå kommer egen melding om helseindustri

   - Regjeringen lager nå Norges første helseindustrimelding. Men kan vi bli best på helseindustri uten å vektlegge kvalitet høyere i helsetjenesten?

 • Arthur «Oluf» Arntzen

  Når hukommelsen svikter

   - Cathrine Arntzen er til daglig førsteamanuensis ved UiT Norges arktiske universitet og faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Hun og faren, Arthur «Oluf» Arntzen, fikk stor oppmerksomhet i VG da de fortalte hvordan det er å leve med demens. Her kan du lese Cathrines egen kronikk om sitt forhold til faren og sykdommen.

 • statsbudsjett

  Omsorgsforskning i statsbudsjettet

   - Senter for omsorgsforskning får en god porsjon oppmerksomhet i årets Statsbudsjett. Framfor alt framgår det hvordan Senter for omsorgsforskning bidrar til tjenesteutformingen i kommunene og hvor sentral omsorgsforskningen blir framover.

 • ketil_beer_johansen

  Oppsving for demenstilbud da de forlot sykehjemmet

   - Interessen for dagtilbudet for yngre med demenssykdom kom for fullt da det ble flyttet ut fra sykehjemmet.

 • Sti gjennom skog

  Pasientforløp for eldre med kronisk sykdom

   - Kjersti Karoline Danielsen er emneredaktør i Omsorgsbiblioteket og har, sammen med Elin Rogn Nilsen og Terje Emil Fredwall, skrevet en oppsummering av kunnskap om pasientforløp for eldre med kronisk sykdom. Vi har bedt Danielsen hjelpe oss å se på hvilke utfordringer for helhetlig pasientforløp oppsummeringen peker på. Og hvilke tiltak som kan bidra til helhetlige pasientforløp?

 • Terje Emil Fredwall

  Pasientforløp og ROP-lidelser

   - Pasientforløpet til personer med samtidig rusmiddellidelse og psykisk lidelse (ROP-lidelser) er gjerne langvarig og svingete. Mange av pasientene har behov for tjenester fra både kommuner og spesialisthelsetjeneste samtidig, noe som ofte har vist seg å være utfordrende. I en ny oppsummering av kunnskap ser Terje Emil Fredwall nærmere på nettopp pasientforløpet for personer med ROP-lidelser. Her løftes det frem en rekke gode erfaringer og velfungerende tiltak.

 • Pelle Sandstrak

  Pelle Sandstrak til den 6. Nasjonale konferansen for omsorgsforskning

   - Per Anders «Pelle» Sandstrak er født i 1965 i Overhalla i Norge. Den svensk-norske komikeren, skuespilleren og regissøren er mest kjent for stykket «Mr. Tourette og jeg», et stykke som handler om hvordan det er å leve med Tourettes syndrom. Du kan høre Pelle Sandstrak sitt foredrag under Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning 24. – 25. oktober.

 • Rigmor Einang Alnes

  Pepper og Rigmor kommer til konferansen

   - Vest på Sunnmøre i Møre og Romsdal ligger den lille industrikommunen Haram og gaper mot storhavet. Kommunen har lang tradisjon for å ta imot polske industriarbeidere, men da Eidet omsorgssenter tok imot den humanoide roboten Pepper var det litt utenom det vanlige.

 • Hjemmetjeneste

  PÅRØRENDE SUTREKOPPER?

   - Det er gjort mange studier av hjemmetjenestenes utvikling og innhold, men vi har manglet en stor studie som viser hvordan tjenesten faktisk oppleves av brukerne og av folk flest. Nå har vi fått den. Ett av funnene er at brukerne er betydelig mer fornøyde enn de pårørende.

 • Camilla Johansen

  Pårørendeprosjektet i Bodø kommune

   - Fylkesmannen i Nordland kutter midlene til Pårørendeprosjektet, og det som har vist seg som et godt og nødvendig tilbud trues av nedleggelse.

 • Reablement

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=60)