Aktuelt fra Omsorgsbiblioteket

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 81 - 100 av totalt 361
 • Forskningsresultatene-fra-Vossaprosjektet

  Forskningsresultatene fra Vossaprosjektet

   - Her kan du lese nærmere om resultatene fra forskningen fra de fem delstudiene i Vossaprosjektet: Effekt på helse og funksjon, Økonomisk effekt for kommunen, Deltakernes erfaringer, Pårørendes erfaringer, Helsepersonellets erfaringer.

 • Forskrift om legemiddelgjennomgang

  Forskrift om legemiddelgjennomgang

   - Helse- og omsorgsdepartementet sitt forslag til forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddelgjennomgang i sykehjem de har ansvaret for.

 • Forslag til etiske retningslinjer

  Forslag til etiske retningslinjer

   - Sametinget sitt forslag til etiske retningslinjer for samisk helseforskning og forskning på samisk humant biologisk materiale.

 • Hjemmetjeneste

  Forventninger til hjemmebaserte helsetjenester

   - Denne studien fra Sverige undersøker betydningen av sørsamisk kultur- og språkkompetanse i møte med den eldre sørsamiske pasienten. Studien viser at selv om alle deltagerne hadde sørsamisk bakgrunn hadde de ulike forventninger til hjemmebaserte tjenester.

 • Turid-Rønningen-og-Lisbeth-Haugan

  Frivillige kokker skaper matglede

   - Måltidsvenn, et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, hjemmetjenesten i Horten kommune og Nykirke bygdekvinnelag. Siden høsten 2017 har frivillige bygdekvinner servert tradisjonell norsk hverdagsmat til eldre, enslige hjemmeboende i Horten. – Dette er et måltid vi gleder oss til hele uka, sier en av brukerne.

 • Eldre mann ved vindu

  Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

   - Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

 • Frykter lokale døgnenheter

  Frykter lokale akutte døgnenheter blir svekket

   - Mange innbyggere i Indre Østfold kan få hjelp av lege og sykepleier døgnet rundt nær hjemstedet sitt, i stedet for å bli sendt til sykehus. Fagansvarlig for tilbudet er spent på framtiden når kommunene selv tar regningen fra nyttår.

 • Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

  Fysioterapeuten i hverdagsrehabilitering

   - Marianne Eliassen fra Universitetet i Tromsø har i 2018 publisert tre artikler om fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering. Spesielt rettes det søkelys på fysioterapeutens veiledningsrolle overfor hjemmetrenerne og på ulike måter å organisere teamarbeidet.

 • Fysisk aktivitet i behandlingen

  Fysisk aktivitet i behandlingen

   - Prosjektet «Den gode hjertebanken» ble igangsatt i 2017. I dette prosjektet har Rådet for psykisk helse og Rusfeltets hovedorganisasjon undersøkt hvor og hvordan fysisk aktivitet tilbys i behandlingen av rusproblemer og psykisk sykdom.

 • Fysisk-aktivitet-i-psykisk-helsearbeid

  Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid

   - Kjersti Karoline Danielsen ved Senter for omsorgsforskning i Kristiansand vil oppsummere kunnskap om fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid til Omsorgsbiblioteket. Hun ber kommuner som arbeider med dette om å ta kontakt.

 • Fysisk trening

  Fysisk trening har forebyggende effekt

   - Fysisk trening har langvarig fallforebyggende effekt hos eldre. Dette viser en oversiktsartikkel som har oppsummert randomiserte kontrollerte studier av fallforebyggende effekt av fysiske treningsprogram for hjemmeboende eldre. Den fallforebyggende effekten varte i opptil 2 år. Artikkelen har inkludert 24 studier fra ulike land.

 • Henrik Persen

  Få kroner gir økt kraft i pasientarbeidet

   - Pasienter ved 60 avdelinger ved norske sykehus får informasjonspakker fra Epilepsiforbundet. Slik kan de litt lettere leve med sykdommen. Evaluering av 16 brukerorganisasjoner viser at de bruker statlige informasjonskroner ulikt, men effektivt.

 • Trond Riise

  Får millioner for å forske på Parkinsons

   - Professor Trond Riise ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen er tildelt 12 millioner kroner fra Forskningsrådets FRIPRO-program. Målet er å identifisere medikamenter som kan bidra til ny og effektiv behandling.

 • Færre hjerneslag under pandemien

  Færre hjerneslag under pandemien

   - Forskere ser en betydelig nedgang i antall registrerte hjerneslag i den første tiden med covid-19. De frykter at flere har gått rundt med milde hjerneslag uten å oppsøke lege.

 • Følgeevaluering hverdagsrehabilitering

  Følgeevaluering av statlig satsning på hverdagsrehabilitering

   - Senter for omsorgsforskning, vest har på oppdrag fra Helsedirektoratet evaluert satsningen på hverdagsrehabilitering i norske kommer.

 • Ernæring og kreftpasienter

  God ernæring er viktig for eldre kreftpasienter

   - Godt kosthold kan bidra til at kreftpasienter tåler behandlingen bedre, får økt livskvalitet og lever lenger. Eldre med kreftsykdom har en særlig risiko for dårlig ernæringsstatus, både som en følge av den normale aldringen og sykdommens konsekvenser. I denne fagartikkelen poengteres viktigheten av tidlig identifisering og målrettet behandling i både sykehus og kommune.

 • God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

  God ernæringsomsorg i sykepleierstudenters praksis i hjemmesykepleien

   - En studie gjennomført av forskere ved universitetet i Stavanger viser at sykepleierstudenter i praksis kan være en verdifull ressurs for ernæringsarbeidet til aleneboende eldre som mottar hjemmesykepleie. I dette prosjektet delte 23 studenter 1-2 ukentlige måltid med 23 pasienter i løpet av praksisperioden på to måneder. Kvalitative intervju i etterkant viste positive opplevelser og gevinster for både studentene og pasientene. Det å dele måltid innvirket positivt på pasientenes appetitt og måltidsopplevelse, og studentene erfarte økt læring både når det gjaldt ernærings- og personorientertomsorg.

 • Gode pasientforløp evalueres i EU-prosjekt

  Gode pasientforløp evalueres i EU-prosjekt

   - Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke kartlegges og analyseres i SELFIE. Dette er et stort prosjekt finansiert av Horisont 2020 som overordnet går ut på å evaluere pasienter med kroniske og multiple sykdommer.

 • Elisabeth Aase

  Har eldresentrene gått ut på dato?

   - De unge eldre vil ikke sette sine ben i de tradisjonelle eldresentrene. Hva skal vi gjøre med det? spør Pensjonistforbundet. Elisabeth Aase var den som fikk spørsmålsstillingen i fanget. Hun er førstelektor ved Høgskolen i Telemark og engasjert av Senter for omsorgsforskning. Nå har hun sendt spørsmålet videre til 1200 av Pensjonistforbundets medlemmer og hatt dybdeintervjuer med personer i målgruppen.

 • Hauk Øren

  Hauk vil lage hjelpemidlene bestefaren trengte

   - I Stryn samarbeider elever fra helsefag og dataelektro om å lage morgendagens omsorgsteknologi. For Hauk Øren (18) er interessen for å finne gode løsninger ekstra stor, etter at bestefaren hans fikk demenssykdom.

(/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=80)