Aktuelt fra Omsorgsforskning.no

Logo Omsorgsbiblioteket
Viser 81 - 100 av totalt 107
 • haugtun_omsorgssenter_og_senter_for_omsorgsforskning

  Skal sammen finne teknologi for eldre

   - Hva slags teknologi vil eldre brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester ha glede av? Det er noe Gjøvik kommune og forskere ved NTNU Gjøvik vil finne ut av, når de nå sammen søker Forskningsrådet om penger til et fireårig prosjekt.

 • Bjarte Folkestad

  Slik bruker du registerdata

   - Vil du forske på pleie- og omsorgssektoren, men trenger registerdata? Nå er mange kilder til kommunale fakta innen denne sektoren samlet i en ny rapport. – Registerdata er en gullgruve, sier forsker.

 • forfatterne_av_boken_hvem_er_du_miljoeterapi_som_terapeutisk_relasjonsarbeid

  Slik kan ekspertmakten tones ned

   - Hvem er personen bak diagnosen? Hva betyr symptomene? Hvordan skapes og utvikles en god atmosfære på posten?

 • Anita Lothe

  Slik kutter de ned på antall liggedøgn for eldre

   - Eldre med behov for rehabilitering får noen ganger mange liggedøgn på sykehjem, men langvarige opphold gjør ikke alltid pasienten mye bedre. Slik gikk Gloppen kommune fram da de ville korte ned på oppholdene.

 • Trude Fløystad Eines

  Slik lærte pasienter, pårørende og ansatte å snakke sammen

   - De ansatte på sykehjemmet jobber kontinuerlig for å gi pasientene god pleie. Men er det den pleie og omsorg som pasientene ønsker?

 • Aud Obstfelder

  Smarte pilleesker ikke nok

   - Det er når teknologi tas i bruk at den får mening for brukerne. Men behovene til brukerne og situasjonen teknologien skal benyttes i snakkes det lite om.

 • Ann-Karin-Helgesen

  Sommerprat med Ann Karin Helgesen

   - Ann Karin Helgesen, førsteamanuensis ved Høyskolen i Østfold, har forsket på brukermedvirkning i demensomsorgen. Hun skrev en doktorgradsavhandling om temaet i 2013, og har siden den tid gitt ut flere artikler om utfordringene ved medvirkning i demensomsorgen.

 • Trude-Klevan-WEB

  Sommerprat med Trude Klevan

   - Trude Klevan, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, leverte nylig sin doktorgradsavhandling «Betydningen av hjelpsom hjelp ved psykiske kriser. Erfaringer, historier og kontekster – en kvalitativ utforskning». Vi har stilt henne noen spørsmål om temaet.

 • Randi Stokke

  Stolt Randi fikk Publikasjonsprisen

   - – Skikkelig stas! stråler førsteamanuensis Randi Stokke ved Senter for omsorgsforskning. Hun ble torsdag tildelt NTNUs Publikasjonspris under Innlandets Forskningskonferanse i helse- og sosialfag.

 • Styrende dokumenter – Pasientforløp

   - Nedenfor gis en kortfattet oversikt over utvalgte lover, forskrifter og sentrale offentlige dokumenter som regulerer eller legger føringer for pasientforløp i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og mellom nivåene i helsetjenesten.

 • Gudmund-Ågotnes

  Sykehus eller ikke?

   - La oss si at din gamle far skal flytte på institusjon og at dere har to sykehjem å velge mellom. Da kan det være sånn, at dersom dere velger, la oss kalle det Sagatun sykehjem, vil faren din bli lagt inn på sykehuset én eneste gang i løpet av det kommende året. Dersom dere derimot velger Furulunden sykehjem, vil de legge inn den samme mannen med de samme problemene, hele ni ganger!

 • Tina Nabatchi

  The who, when, and what of coproduction

   - Fra tid til annen dukker det opp ord som plutselig får stor fart inn i omsorgstjenesten, ord som blir mye brukt og som antyder en trend eller bevegelse, såkalte «buzzwords» på godt norsk. Synergi, innovasjon, brukermedvirkning og samhandling suste inn i språket vårt og har kommet for å bli. Akkurat nå er det «samskaping» som gjelder.

 • Mannlig sykepleier

  To poeng til gutta!

   - Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trer i kraft fra nyttår. Da blir det lov å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag. Dermed kan det hende du finner to poeng under juletreet hvis du har vært snill gutt.

 • Torunn Hamran

  Torunn takker av

   - Siden oppstarten i 2008 har Torunn Hamran vært faglig leder for Senter for omsorgsforskning, nord. Nå blir professoren pensjonist.

 • Frode Fadnes Jacobsen

  Trivsel i sykehjemmet

   - Etter et seminar i hovedstaden om hverdagen i norske sykehjem blir vi sittende å prate med en av foredragsholderne. Frode Fadnes Jacobsen har, blant veldig mye annet, studert rommenes påvirkning på omsorgstjenesten

 • Fra venstre Zorana Miljevic, ledende fysioterapeut for voksne brukere, Elisabeth Eri Røland i Norsk forbund for utviklingshemmede i Porsgrunn, Anne Karin Weisser, fagkonsulent i miljøarbeidertjenesten for voksne funksjonshemmede, og Hilde Hagen, avdelingsleder ved et helse- og aktivitetssenter. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Trodde du at planarbeid var kjedelig? Da må du se til Porsgrunn

   - På taket skal Frivillighetsbussen ha en bjelle slik isbilene bruker. Så kan den kjøre rundt og kalle på alle som vil ha skyss til et senter der de kan møte andre mennesker.

 • Christine Øye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • christine_oeye

  Tvang i omsorgstjenesten

   - Det virker skremmende, hører liksom ikke hjemme i en omsorgstjeneste, særlig ikke i Norge. Men hva gjør du hvis den du skal hjelpe nekter å vaske seg, nekter å ta de nødvendige medisinene, eller bestemmer seg for å gå hjem?

 • Nina Emaus er leder for Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT – Norges arktiske universitet. (Foto: Bjørn Kvaal)

  Venter seg mer nasjonal forskning

   - Instituttleder i Tromsø mener Norge vil trenge stadig større forskningsprosjekter i årene som kommer. Da kan sammenslutningen av Senter for omsorgsforskning landet rundt være nyttig.

(https://www.helsebiblioteket.no/omsorgsbiblioteket/nyheter-og-aktuelt?index=80)