Helse- og omsorgtjenestene skal ta hensyn til en mangfoldig brukergruppe. På denne emnesiden finner du kunnskap om helse- og omsorgstjenester til skeive eldre og om hva som kan bidra til gode og inkluderende tjenester til denne gruppen.

Søk forskning og utviklingsarbeid

Her kan du søke etter relevant kunnskap i arkivet til Omsorgsbiblioteket. 

Annen oppsummert kunnskap

Her finner du oppsummert kunnskap om alle delemnene i Omsorgsbiblioteket.

Aktuelt

Sykepleierpodden

Sykepleierpodden

En podkast som spør hvordan sykepleiere og helsepersonell kan skape rammer for likeverdige møter i eldreomsorgen.

Skjuler identiteten

Skjuler identiteten

Sykepleiere kan skape et inkluderende miljø ved å skaffe seg kunnskap, sier denne artikkelen fra Sykepleien.no. Artikkelen forteller at LHBT-personer skjuler identiteten sin på sykehjem.

Film om eldre skeive

Film om eldre skeive

Hvilke erfaringer har skeive eldre, og hva tenker de om å bli gamle? Hvilke utfordringer støter de på i møte med helse- og omsorgstjenestene? Dette og mer gir denne filmen innblikk i. Produsert av Zacapa film på oppdrag av FRI Oslo og Viken og Kirkens Bymisjon.

Kompetansen som kreves

Kompetansen som kreves

Senter for omsorgsforskning har oversatt en oversiktsartikkel om inkluderende helse- og omsorgstjenester til eldre LGBT-personer. Artikkelen søker å identifisere kompetansen som kreves for mer inkluderende tjenester.

(/omsorgsbiblioteket/skeive-eldre)