Farlige stoffer i hjemmet


I de fleste hjem finnes det produkter som kan gi alvorlige skade og systemisk forgiftning ved eksponering. Når uhell skjer er det viktig at helsepersonell raskt kan identifisere de mest problematiske kjemikaliene, slik at riktig behandling kan startes med en gang. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Farlige stoffer i hjemmet
Publisert 12. januar 2023 | Sist oppdatert 12. januar 2023

Merkingen av kjemikalier i hjemmet følger merkeforskriftene, men kan være forvirrende. Det er ikke lett å skille mellom lite farlige produkter og svært farlige produkter når merkingen ligner. De farlige produktene selges i vanlige butikker, og står side om side med ufarlige produkter i butikkhyllene.

Her er en oversikt over noen produktgrupper som kan gi alvorlig forgiftning. Listen er ikke uttømmende. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon.

Etsende kjemikalier

Avløpsåpnere 

Det finnes mange typer avløpsåpnere (Plumbo avløpsåpnere, Mudin, Kaustisk soda, Effekt avløpsåpner, Sour Power, Jif avløpsåpner, Blåtind avløpsåpner med flere). Dette er produkter som inneholder stoffer som skal løse opp organisk materiale i tette rør/sluk, og som gjerne er sterkt alkalisk (eventuelt surt) etsende. De kan gi alvorlige etseskader både i øyne og på hud ved søl, eller i spiserør og mage/tarm ved inntak.

Se "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning". 

Vaskemidler som inneholder ammoniakk

En del rengjøringsmidler inneholder ammoniakk for å fjerne fett (for eksempel Salmi, Salmiakk, Effekt salmiakk, First Price salmiakk, Prima salmiakk og tilsvarende produkter).  Etsepotensialet varierer med konsentrasjonen av ammoniakk i produktet. De vanligste vaskemidlene til husholdningsbruk inneholder ikke så høy konsentrasjon ammoniakk at de normalt gir etseskade på huden, men selv vanlige salmiakkprodukter vil kunne gi alvorlige etseskader på øyne, og innvendig ved svelging.

Se "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning". 

Ovnsrensemidler

Det fines en rekke ulike ovn- og grillrenseprodukter, blant annet Jif ovn og grill, Plumbo ovn og grill, Grillrens fra Biltema, Sterling ovn og grillrens og HG stekeovns- og grillrens. Disse produktene er gjerne alkalisk etsende, og har ofte litt tykk og seig konsistens som gjør skylling mer utfordrende.

Se "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning". 

Husvask, kraftvask, terrasserens, sopp og algedrepere

Dette er produkter som kan inneholde både alkaliske forbindelser og kationiske tensider (kvartære ammoniumforbindelser). Produktene selges både i konsentrert form og i ferdig fortynnede varianter. De er ofte alkalisk etsende, men produktene som inneholder kationiske tensider kan også gi etseskade ved andre mekanismer (ikke pH-avhengig). I tillegg kan disse produktene være systemtoksiske, og gir fare for alvorlige nevrologiske symptomer ved inntak.

Se "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Kationiske tensider - behandlingsanbefaling ved forgiftning". 

Eddikessens (35%)

Eddikessens er sterkt etsende og systemtoksisk. Produktet kan i tillegg til alvorlige etseskader føre til larynx- og epiglottisødem, respirasjonsbesvær, hemolyse, koagulasjonspåvirkning, sjokk, CNS-påvirkning, metabolsk acidose, og nyre- og leverskade. 

Se "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen ved store inntak.

Felgrens

Innholdet i felgrens varierer mye. Ta gjerne kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for informasjon om det aktuelle produktet. Mange varianter inneholder syre, og gir fare for etseskade. Enkelte produkter kan inneholde flussyre. Flussyre gir annen type skade enn andre syrer, og skal behandles etter egne retningslinjer.

Se ved behov "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning", "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) – førstehjelp ved forgiftning". 
 

Knappcellebatterier

Knappcellebatterier er små batterier som ligner på mynter. De finnes blant annet i leker, lommelykter, badevekter, elektriske «stearinlys», reflekser og andre blinkeleker/gjenstander. Alvorlige vevsskader med fare for perforasjon av omkringliggende vev kan utvikles raskt (innen 2 timer etter inntak) når slike  batterier setter seg fast i spiserøret. Faren for at det setter seg fast øker med størrelsen på batteriet. Knappcellebatterier kan gi svært alvorlig skade dersom de ikke følges opp raskt og riktig.

Se "Knappcellebatterier - behandlingsanbefaling ved forgiftning".
 

Systemtoksiske kjemikalier

Frostvæske og vindusspylervæske

Frostvæske og noen typer vindusspylervæske inneholder en høy andel glykoler, ofte etylenglykol, og kan gi alvorlige systemtoksiske effekter ved inntak av relativt små mengder. Etylenglykol kan gi alvorlig metabolsk acidose når det omdannes til glykolsyre, samt utfellingen av kalsiumoksalatkrystaller i nyrene.

Symptomfrie pasienter med mistanke om inntatt toksisk mengde anbefales fulgt opp med observasjon og måling av s-etylenglykol, osmolalitetsgap og syre/base-status. Symptomer kan være forsinket ved samtidig inntak av etanol. Behandling startes ved symptomer eller sikkert toksisk inntak. Behandlingen av etylenglykolforgiftninger tar sikte på å hemme dannelsen av glykolsyre ved hjelp av antidot, korrigere metabolsk acidose, og ved behov øke eliminasjonen av etylenglykol og glykolsyre ved hjelp av hemodialyse.

Se "Etylenglykol - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Duftoljer til hjemmet/husparfyme/romduft

Disse produktene kan inneholde blant annet etanol, glykoler eller eteriske oljer, som alle gir fare for systemisk forgiftning, avhengig av konsentrasjon og inntatt mengde. 

Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon om det aktuelle produktet, eller se "Etanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning" eller "Eteriske oljer - behandlingsanbefaling ved forgiftning" dersom du vet at dette er innholdsstoffene. 

Bensin til hobbyleker som fjernstyrte biler og fly

Disse produktene kan inneholde metanol, som kan gi alvorlig systemtoksisitet. Se "Metanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning". 

Petroleumsdestillater

Petroleumsdestillater finnes i mange ulike produkter. De har stor variasjon i viskositet. Tyntflytende produkter som for eksempel sykkelolje, tennvæske, møbelpolish og lampeolje gir størst risiko for aspirasjon til lungene. Selv små inntak kan føre til utvikling av alvorlig kjemisk lungebetennelse. Små symptomfrie uhellsinntak kan observeres hjemme (i 6 timer), men ved større inntak eller i tilfeller der det utvikles symptomer som brekninger, oppkast, sløvhet og luftveissymptomer skal pasienten følges opp på legevakt/sykehus.

Se også "Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Eksempler på andre produktgrupper man må være oppmerksomme på

WC-rens, hårfarge og hårfjerningsmidler, våpenpussemidler og malingsfjernere eksempler på andre produkttyper som kan inneholde problematiske stoffer. Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.