${topic.title}

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Farlige stoffer i hjemmet

Publiseringsdato 26.06.2020
Farlige stoffer i hjemmet

Giftinformasjonen har erfaring med at det skjer alvorlige forgiftningsuhell med kjemikalier i hjemmet. Hvis ulykken er ute er det svært viktig at behandlingen blir riktig og at den starter med en gang. Det er viktig at helsepersonell raskt kan identifiserer uhell med de mest problematiske kjemikaliene, slik at behandlingen ikke drøyer. Kontakt Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Merkingen av kjemikalier i hjemmet følger merkeforskriftene, og kan være forvirrende. Det er ikke så lett å skille mellom lite farlige produkter og svært farlige produkter når merkingen ser lik ut. De farlige produktene selges i vanlige butikker, og står side om side med ufarlige produkter i butikkhyllene.

Her er en liste over noen produktgrupper som kan gi alvorlig forgiftning. Listen er ikke uttømmende.

Etsende kjemikalier

Avløpsåpnere 

Det finnes mange typer avløpsåpnere (Plumbo avløpsåpnere, Mudin, Kaustisk soda, Effekt avløpsåpner, Sour Power, Jif avløpsåpner, Blåtind avløpsåpner med flere). Dette er produkter som inneholder stoffer som skal løse opp organisk materiale i tette rør/sluk, og som gjerne er sterkt alkalisk (ev. surt) etsende. De kan føre til alvorlige etseskader både i øyne og på hud ved søl, eller i spiserør og magetarm ved inntak.

Se også "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Vaskemidler som inneholder ammoniakk

En del vaskemidler inneholder ammoniakk (for eksempel: Salmi, Salmiakk, Effekt salmiakk, First Price salmiakk, Prima salmiakk og tilsvarende produkter). Ammoniakk brukes ofte i rengjøring for å fjerne fett. Etsegrad er avhengig av konsentrasjonen i produktet. De vanligste vaskemidlene inneholder ikke så høy konsentrasjon ammoniakk at de normalt gir etseskade på huden, men selv vanlige salmiakkrengjøringsprodukter vil kunne gi alvorlige etseskader på øyne, og innvendig ved svelging.

Se også "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Ovnsrensemidler

Det fines en rekke ulike ovn- og grillrenseprodukter, blant annet Jif ovn og grill, Plumbo ovn og grill, Grillrens fra Biltema, Sterling ovn og grillrens og HG stekeovns- og grillrens. Disse produktene er gjerne alkalisk etsende og har ofte litt tykk og seig konsistens som gjør skylling mer utfordrende.

Se også "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Husvask, kraftvask, terrasserens, sopp og algedrepere

Dette er produkter som kan inneholde både alkaliske forbindelser og kvartære ammoniumforbindelser (kationiske tensider). Produktene selges både i konsentrert form og i ferdigfortynnede varianter. De er ofte alkalisk etsende, men kan også inneholde kvartære ammoniumforbindelser som gir etseskader (ikke pH-avhengig). I tillegg er de kvartære ammoniumforbindelsene systemtoksiske og kan gi alvorlige nevrologiske symptomer ved inntak.

Se også "Etseskader etter eksponering for alkalier - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Kationiske tensider - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Eddikessens (35%)

Eddikessens er sterkt etsende og systemtoksisk. Produktet kan i tillegg til alvorlige etseskader føre til larynx og epiglottisødem, respirasjonsbesvær, hemolyse, koagulasjonspåvirkning, sjokk, cns påvirkning, metabolsk acidose, nyre- og leverskade. Perforasjoner, blødninger og strikturer kan komme etter latenstid.

Se også "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Felgrens

Felgrens kan inneholde ulike kjemikalier, blant annet etsende syrer. Enkelte produkter kan inneholde flussyre. Flussyre har en helt spesiell problemstilling og skal behandles etter egne retningslinjer.

Se også "Etseskader etter eksponering for syrer - behandlingsanbefaling ved forgiftning", "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) – førstehjelp ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd om videre oppfølging og behandling.

Knappcellebatterier

Knappcellebatterier er små batterier som ligner på mynter. De finnes blant annet i leker, lommelykter, badevekter, elektriske «stearinlys», reflekser og andre blinkeleker/gjenstander. Alvorlige forgiftninger sees særlig i tilfeller der batteriet setter seg fast i spiserøret. Faren for at det setter seg fast øker med størrelsen på batteriet. Når et batteri kommer i kontakt med fuktige slimhinner kan det dannes alkaliske forbindelser når strøm går gjennom tilstøtende vev. Dette kan føre til etseskade og perforasjon av omkringliggende vev. Alvorlige skader er sett under 2 timer etter inntak. Giftinformasjonen har egne retningslinjer på hvordan man følger opp inntak avhengig av alder og batteristørrelse. Det er viktig å være klar over at disse små batteriene i noen tilfeller kan gi svært alvorlige forgiftninger med dødelig utfall dersom de ikke følges opp raskt og riktig.

Se også "Knappcellebatterier - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

 

Systemtoksiske kjemikalier

Frostvæske og vindusspylervæske

Frostvæske og noen typer vindusspylervæske inneholder en høy andel glykoler, ofte etylenglykol, og kan gi alvorlige systemtoksiske effekter ved inntak av selv relativt små mengder. Toksisiteten av etylenglykol skyldes trolig en kombinasjon av alvorlig metabolsk acidose forårsaket av produksjon av glykolsyre og utfellingen av kalsiumoksalatkrystaller.

Symptomfrie pasienter med mistanke om inntatt toksisk dose anbefales fulgt opp med observasjon og måling av s-etylenglykol, osmolalitets gap og syre/base-status. Symptomer kan være forsinket ved samtidig inntak av etanol. Behandling igangsettes ved symptomer eller sikkert toksisk inntak. Behandlingen av etylenglykolforgiftninger tar sikte på å korrigere eventuell metabolsk acidose, og å hemme metabolismen av etylenglykol (ved hjelp av antidot: Fomepizol eller etanol), samt å eventuelt øke eliminasjonen av etylenglykol og glykolsyre ved hjelp av hemodialyse.

Se også "Etylenglykol - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Duftoljer til hjemmet/husparfyme/romduft

Disse produktene kan inneholde glykoler med samme forgiftningspotensiale som etylenglykol. Etylenglykoldokumentet kan ikke brukes rett fram da disse glykolene ikke nødvendigvis følger samme tidsmønster som etylenglykol. Ta kontakt med Giftinformasjonen for råd.

Bensin til hobbyleker som fjernstyrte biler og fly

Diise produktene kan være metanolholdig. Se også "Metanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning" og ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Petroleumsdestillater

Petroleumsdestillater finnes i mange ulike produkter. De har stor variasjon i viskositet. Tyntflytende produkter som for eksempel sykkelolje, tennvæske, møbelpolish og lampeolje utøver størst risiko. Selv små inntak kan føre til utvikling av alvorlig kjemisk lungebetennelse. Små symptomfrie uhellsinntak kan observeres hjemme (i 6 timer), men ved større inntak eller i tilfeller der det utvikles symptomer som brekninger, oppkast, sløvhet, luftveissymptomer (som for eksempel pusteubehag og hoste) skal pasienten følges opp på legevakt/sykehus.

Se også "Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning". Ta eventuelt kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00) for råd.

Eksempler på andre produktgrupper man må være oppmerksomme på

WC rensemidler, hårfarge og hårfjerningsmidler, våpenpussemidler og malingsfjernere er også produkttyper som kan inneholde stoffer som kan være problematiske. Ta kontakt med Giftinformasjonens døgnåpne vakttelefon (22 59 13 00) for råd.