Innholdsfortegnelse

Oftalmologi - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi

Forord

Sist faglig oppdatert: 05.12.2019

Utarbeidet av Norsk oftalmologisk forening, NOF, ved kvalitetsutvalget.

Kapitlene blir revidert med passende mellomrom av kollegaer med kompetanse innen det gjeldende fagområdet. Reviderte kapitler fremlegges årsmøtet i NOF hvert år. Normal revisjonssyklus er hvert femte år, og oftere om det kommer store endringer/nyvinninger. Det fremgår av hvert kapittel hvem som har utarbeidet innholdet og hvilket år innholdet sist var revidert.

Kvalitetsutvalget i 2020 er: Ole Kjeka, Ritika Gupta, Andreas Askim

Kvalitetshåndbok for oftalmologi er skrevet for øyeleger og leger under utdanning i oftalmologi. Håndboken er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger og fra å følge andre lokale prosedyrer.

NOF har opphavsrettighetene til veilederen.

Det er vårt håp at kvalitetshåndboken skal være til nytte i den kliniske hverdagen. Ved behov for å gi tilbakemelding om innholdet, ta kontakt med kvalitetsutvalget eller NOF styret nofstyre@gmail.com

Mer informasjon finner man på NOF sine sider www.legeforeningen.no/NOF

 

Logoen til Norsk Oftamologisk Forening i sort/hvitt