Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

7. Lunge og luftveissykdommer inkludert luftveisinfeksjoner

7.5 Akutt mastoiditt

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Parisa Hamidi, Henrik Døllner og Trond Flægstad

Bakgrunn

 • Akutt mastoiditt forekommer oftest som komplikasjon til akutt otitis media hos barn i 2–3 årsalderen. 
 • Streptococcus pneumoniae er vanligste agens. 
 • Tilstanden er sjelden til tross for restriktiv bruk av antibiotika ved akutt otitis media.

Symptomer og funn

Redusert allmenntilstand, hevelse, erytem og ømhet over processus mastoideus, utstående øre og feber.

Diagnostikk og utredning

 • Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie og klinisk undersøkelse. 
 • CT av tinningbein tas ved ukarakteristisk klinikk og for å vurdere eventuelle komplikasjoner. 
 • Bakteriologisk undersøkelse av mellomøresekret er viktig for justering av antibiotikabehandlingen.

Behandling og oppfølgning

 • Initial antibiotikabehandling med cefotaksim 50 mg/kg x 3 i.v. De fleste barna responderer godt på parenteral antibiotika. Varighet på antibiotikabehandling er avhengig av det klinisk forløpet. Det anbefales vanligvis iv antibiotika i 7–10 dager. 
 • Pasienten skal tilses av ØNH-lege tidlig i forløpet med tanke på behov for drenasje av mellomøret og/eller annen kirurgi (mastoidektomi). Videre behandling og oppfølgning i samråd med ØNH-lege.

Referanser og litteratur

 1. Kværner KJ, et al. Acute mastoiditis in Norway: No evidence for an increase. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol 2007; 71, 1579-1583.
 2. Cassano P, et al. Acute mastoiditis in children. Acta Biomed 2020; 91, Suppl 1: 54-9.
 3. Wald ER. Acute mastoiditis in Children. UpToDate. https://www.uptodate.com/contents/acute-mastoiditis-in-children-treatment-and-prevention Lest 15.01.23.

Publisert 1998: Tore G. Abrahamsen, Terje Alsaker, Hans-Olav Fjærli og Trond Flægstad

Revidert 2006: Hans-Olav Fjærli og Trond Flægstad