Innholdsfortegnelse

Akuttveileder i pediatri

7. Lunge og luftveissykdommer inkludert luftveisinfeksjoner

7.3 Akutt mellomørebetennelse

Sist faglig oppdatert: 15.01.2023

Parisa Hamidi, Kaur Sidhu, Henrik Døllner, John Espen Gjøen og Trond Flægstad

Bakgrunn

Akutt mellomørebetennelse/akutt otitis media (AOM) er en av de vanligste infeksjonene hos barn med hyppigst forekomst mellom 6–12 måneders alder. Barn med anatomiske anomalier (f.eks. ganespalte og Downs syndrom) og svekket immunforsvar er mer utsatt. Tilstanden kan forårsakes av både luftveisvirus og -bakterier. Bakteriell infeksjon med Streptococcus pneumoniae, Hemophilus influenzae og Moraxella catarrhalis forutgås ofte av en viral luftveisinfeksjon. 

Komplikasjoner:

 • Mastoiditt med hevelse, erytem og ømhet rundt processus mastoideus. Sepsis, meningitt og evt. intracerebral abscess.
 • Komplikasjoner opptrer sjeldent, men kan være alvorlige. Nedsatt allmenntilstand og symptomer som hodepine og/eller oppkast bør senke terskel for blodprøver, og vurdering av innleggelse i sykehus.

Symptomer og funn

Akutte øresmerter og feber er hovedsymptomene. AOM hos spedbarn kan presentere seg med uspesifikke allmennsymptomer. Symptomer og funn er ofte overlappende med akutt rhinofaryngitt. Karakteristiske otoskopifunn er rød, fortykket og bukende trommehinne med utvisking av detaljer og nedsatt bevegelighet. Rød trommehinne kan forekomme ved simplex otitt, gråt, feber, traume og/eller cerumen uten å være uttrykk for AOM. 

Diagnostikk og utredning

Sykehistorie og klinisk undersøkelse inkludert otoskopi. Det viktigste for å diagnostisere akutt purulent otitis media er påvisning av rød og bukende trommehinne. Sekresjon fra øret forårsaket av trommehinneperforasjon bekrefter diagnosen. AOM etterfølges ofte av sekretorisk otitt som er en differensialdiagnose til bukende trommehinne.

Behandling og oppfølging

Tilstanden kan hos de fleste barn med milde symptomer ses an uten antibiotika i 1–2 dager. Smertelindring med paracetamol og ibuprofen bør imidlertid tilbys alle. 

Antibiotikabehandling er anbefalt hos følgende pasienter:

 • alder under 12 måneder
 • alder under 2 år og bilateral AOM
 • sekresjon fra øret
 • dårlig allmenntilstand eller symptomer som vedvarer utover 2 dager
 • «ørebarn» med 3 eller flere tilfeller av AOM over en 6 måneders periode eller minst 4 episoder i løpet av ett år
 • komorbiditet og særlig barn med anatomiske anomalier i ansiktet og svekket immunforsvar

Behandling med fenoksymetylpenicillin 10 mg/kg x 4 p.o. i 5 dager. Erytromycin 20 mg/kg x 2 p.o. kan brukes ved penicillinallergi.
Dersom mistanke om resistente bakterier ved manglende effekt eller residiv kan amoxicillin 10 mg/kg x 3 eller amoxicillin-klavulansyre 15 mg mg/kg x 2 p.o. benyttes.

Samhandling

Oppfølging med otoskopi etter 2–3 måneder mtp. utvikling av sekretorisk otitt er anbefalt hos barn under 2 år og hos barn med språk- og lærevansker. 
Henvisning til ØNH-lege ved residiverende otitt og ved mistanke om persisterende sekretorisk otitis media.

Referanser og litteratur

 1. Pelton IS, et al. Acute otits media in children. UpToDate. Lest 11.01.23.
 2. Acute otitis media. BMJ Best Practice.
  https://bestpractice.bmj.com/topics/en-us/39. Lest 11.01.23.
 3. Otitis media (acute): antimicrobial prescribing. NICE guideline.
  https://www.nice.org.uk/guidance/ng91. Sist revidert 11.03.22
 4. Akutt mediaotitt. Antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Helsedirektoratet.
  https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-primaerhelsetjenesten/infeksjoner-i-ovre-luftveier. Sist faglig oppdatert: 07.09.22.

Publisert 1998: Tore G. Abrahamsen, Terje Alsaker, Hans-Olav Fjærli og Trond Flægstad

Revidert 2006: Hans-Olav Fjærli og Trond Flægstad

Revidert 2013: Trond Flægstad og Hans-Olav Fjærli