Innholdsfortegnelse

Generell veileder i pediatri

9.2 Anemier

9.2.1 Jernmangelanemi

Behandling

Ved behandling av jernmangelanemi brukes ferrosalter (2-verdig jern/Fe++) da disse absorberes langt bedre enn 3-verdig jern. Innholdet i ulike 2-verdige jernpreparater/ferrosalter er angitt som mg jern (Fe++). Anbefalt jerndosering ved jernmangelanemi er noe lavere enn før.

Vi anbefaler (2022) 3 mg/kg x 1 (maks 65 mg) per os. Ved suksess forventes en stigning av retikulocytter etter ca 5 dager, deretter en relativ rask hemo­globinstigning.

Man fortsetter med jerntilskudd i 2-3 måneder etter at hemo­globin er normalisert.

Dersom man er usikker på om barnet har en anemi med en komponent av jernmangel, er reticHb et parameter man kan følge. Her skjer forandringene raskt, og man kan for eksempel gi jern i løpet av en uke og måle reticHb før og etter start av jern. Dersom man ikke ser noen bedring i reticHb, er jernmangel en lite sannsynlig mekanisme for anemien.

Den viktigste årsaken til at peroral jernbehandling ikke fungerer er dårlig compliance.

Dersom jernbehandlingen ikke fungerer og en ønsker å se om peroral jern suges opp, kan en peroral jernbelastning være til hjelp. Pasienten møter fastende, tar blodprøver (S- jern og jernmetning) og tar dobbel døgndose jern på fastende mage. Serumjern måles igjen etter 2 timer, fremdeles fastende.  Ingen eller lav økning i transferrinmetning sees ved redusert eller opphevet jernabsorpsjon. Selv en mindre økning i transferrinmetning på 8-10 %-poeng er uttrykk for en viss jernabsorpsjon. Høye verdier med transferrinmetning > 40-50 % eller høyere i to-timersprøven er forenlig med normale absorpsjonsforhold i øvre del av mage-tarm kanalen (duodenum).

Intravenøs jernbehandling har i mange år nærmest vært kontraindisert hos barn, men det er nå flere medisinske indikasjoner for det også hos barn, for eksempel kronisk blodtap ved epidermolysis bullosa og inflammatorisk tarmsykdom. Medikamentene som kan benyttes, er Venofer® eller Ferinject® (prosedyre i Felleskatalogen).

Prosedyrer og verktøy