Forside  Arbeidsstrukturer  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Arbeidsstrukturer

Nasjonale og Flerregionale Behandlingstjenester

Hovedansvarlig Øystein Kalsnes Jørstad
Bidragsyter Jørgen Krohn
Vedtatt: Nov 2013

Definisjoner

I ny forskrift som trådte i kraft i 2011, er de tidligere begrepene lands- og flerregionale funksjoner ved sykehus endret til henholdsvis nasjonale og flerregionale behandlingstjenester. En nasjonal behandlingstjeneste skal kun etableres ved ett helseforetak, mens en flerregional behandlingstjeneste kun skal etableres ved to helseforetak. Flerregionale behandlingstjenester må samarbeide, slik at de to tjenestene sammen gir et geografisk rettferdig tilbud. En sentralisering av behandlingen skal bidra til helsemessig tilleggsgevinster i form av:

 • Bedre prognose eller livskvalitet for pasienten
 • Bedre kvalitet på pasienttilbudet gjennom samling og nasjonal oppbygging av faglig spisskompetanse
 • Mer likeverdig tilgang til pasientbehandling av høy kvalitet
 • Bedre kostnadseffektivitet i nasjonal sammenheng

Oversikt over nasjonale behandlingstjenester

 • Behandling for retinoblastom (Ullevål, kontakt R. Tranheim)
 • Behandling av medfødt glaukom (Ullevål, kontakt T. Skei Tønset)
 • Rekonstruksjon ved medfødte misdannelser i øyeregionen (Ullevål, kontakt K. Eidal)

Oversikt over flerregionale behandlingstjenester

 • Episkleral brachyterapi (Ullevål, kontakt N. Eide, Haukeland, kontakt J. Krohn)

Kilder

 1. Forskrift nr 1706 av 17.12.10 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten, med veileder