Forside  Cornea  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Collagen cross-linking (CXL)

Hovedansvarlig Liv Drolsum
Vedtatt: Nov 2017

 • CXL innebærer en ”herding” av hornhinnen, hvor man først metter hornhinnen med vitamin B2 (riboflavin) og dernest bestråler den med UVA-lys. Poenget med behandlingen er å stoppe videre progresjon av ektasi. Målet er derfor å stabilisere visus, og man kan ikke forvente bedring av synet etter behandlingen.
 • Indikasjon for CXL er progredierende primær eller sekundær keratektasi og eventuelt eksperimentelt ved behandlingresistente alvorlige keratitter. Vanligste indikasjon er progredierende primær keratektasi (keratokonus). Progresjonen bør være verifisert topografisk og/eller klinisk. Det er sjeldent aktuelt å behandle pasienter over 30 – 35 år. Av sikkerhetsgrunner (fare for skade av korneaendotel, evetuelt linse eller netthinne), må kornea ha en viss tykkelse for at behandlingen kan utføres. De fleste anser 400 my som minimum tykkelse. I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å behandle noe tynnere kornea om visse forholdsregler benyttes (isoton riboflavinblanding).
 • Pga at epitelet som regel fjernes ved CXL, benyttes oftest en bansdasjelinse i ca 1 uke etter operasjonen.
  Pasientene ma derfor følges nøye med tanke pa bl a keratitt.