Forside  Cornea  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Epikeratofaki og epikeratoplastikk

Indikasjoner

 • Keratokonus hos svært urolige psykisk utviklingshemmede eller andre pasienter hvor det antas at det er stor fare for at et gjennomgående hornhinnetransplantat vil traumatiseres / gnis løst
 • Pellucid marginal degenerasjon, hvor det tynne området nedad i hornhinnen vanskeliggjør godt feste av et gjennomgående transplantat, eller hvor man antar at en gjennomgående transplantasjon vil medføre uforutsigbar og ustabil postoperativ refraksjon

Kirurgisk metodikk

 • Epitelet på pasientens hornhinne fjernes. Det dissekeres en spaltelignende lomme I vertshornhinnens periferi, og periferien av et lamellært transplantat (ca. 0,25 mm tykt med epitelet fjernet) syes stramt ned i denne lommen med enkeltstående suturer.

Postoperativ behandling

 • Kombinasjonsdråper med kortikosteroid + antibiotikum x 6 i 2-3 mnd, deretter suturfjerning.