Forside  Cornea  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Residiverende Korneaerosjoner

Hovedansvarlig: Gunnar Høvding
Vedtatt: Nov 2017

Årsak

Tidligere mindre traumer som har medført en skade av hornhinnens basalmembran, eventuelt også hereditære epiteliale dystrofier, hovedsakelig Cogans dystrofi, såkalt map-dot-fingerprint dystrophy (se Korneadystrofier).

Erosjonene oppstår vanligvis om morgenen. Dette skyldes at det alltid oppstår et visst hornhinneødem under søvn, fordi oksygentilførselen til kornea da er mindre enn når øynene holdes åpne. Dette ødemet gjør at epitelet lettere løsner fra basalmembranen, spesielt hvis øynene er litt tørre eller hvis man gnir seg i øynene idet man våkner.

Symptomer

Smerter, lysømfintlighet og tåreflod, som oftest oppstår like etter at man er våknet om morgenen. Varer fra under én time til flere dager.

Funn

Ved anfall sees tåreflod, evt. blefarospasme, evt. lett injeksjon samt fluorescinopptak i større eller mindre epiteldefekt.

Mellom anfall kan man ved spaltelampeundersøkelse med tilbakefallende lys nesten alltid se en liten ansamling av tettstilte, ørsmå subepiteliale prikker, som typisk ligger parasentralt nedad i hornhinnen.

Behandling

Forklare betydningen av å unngå å gni seg i øynene om morgenen. Profylaktisk bruk av øyesalve om kvelden (smørende, hindrer uttørking), evt. bruk av hyperton salve for å minske hornhinneødemet         (Emulgon / 5% NaCl i oculentum Simplex).

Ved pågående erosjon med symptomer er standardbehandlingen antibiotikaholdig øyesalve kombinert med komprimerende øyebandasje. Terapeutisk kontaktlinse / bandasjelinse kan være meget effektivt, men medfører på den annen side også relativt ofte betydelige smerter. Bør kombineres med antibiotikaholdige øyedråper. Hvis man vil prøve å oppnå en mer permanent tilheling, bør kontaktlinsen sitte på i minste 6 uker. Kontaktlinsebehandling kan evt. også kombineres med mekanisk fjerning av epitelet i det affiserte området.

Ved langvarig og/eller uttalte plager er behandling med excimerlaser (PTK, se eget avsnitt) det viktigste og trolig mest effektive behandlingsalternativ, selv om heller ikke dette alltid gir varig bedring.  Klinisk erfaring har også vist at langvarig bruk av cyklosporinholdige øyedråper (Ikervis®, Restasis®, evt apotekfremkalte øyedråper med 1-2% cyklosporin) kan ha en god forebyggende effekt på utbrudd av nye erosjoner.