Forside  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Forord

Utarbeidet av Norsk oftalmologisk forening, NOF, ved kvalitetsutvalget.

Kapitlene blir revidert med passende mellomrom av kollegaer med kompetanse innen det gjeldende fagområdet. Reviderte kapitler fremlegges årsmøtet i NOF hvert år. Normal revisjonssyklus er hvert femte år, og oftere om det kommer store endringer/nyvinninger. Det fremgår av hvert kapittel hvem som har utarbeidet innholdet og hvilket år innholdet sist var revidert.

Kvalitetsutvalget i 2020 er: Ole Kjeka, Ritika Gupta, Andreas Askim

Kvalitetshåndbok for oftalmologi er skrevet for øyeleger og leger under utdanning i oftalmologi. Håndboken er ikke juridisk bindende og fritar ikke den enkelte lege fra å gjøre egne vurderinger og fra å følge andre lokale prosedyrer.

NOF har opphavsrettighetene til veilederen.

Det er vårt håp at kvalitetshåndboken skal være til nytte i den kliniske hverdagen. Ved behov for å gi tilbakemelding om innholdet, ta kontakt med kvalitetsutvalget eller NOF styret nofstyre@gmail.com

Mer informasjon finner man på NOF sine sider www.legeforeningen.no/NOF