Forside  Infeksjoner  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Endoftalmitt

Hovedansvarlig: Atle Einar Østern
Vedtatt: 2015

Kan deles i:

 • Eksogen endoftalmitt: Direkte inokulering fra øyets utside etter operasjoner, penetrerende skade eller alvorlig øyeinfeksjon. 
 • Endogen endoftalmitt: Hematogen spredning av mikroorganismer fra annen infeksjonskilde (slik som sopp hos immunsupprimerte).

Postoperativ endoftalmitt

Oftest etter kataraktoperasjon, men også bl.a. filtrerende kirurgi, penetrerende keratoplastikk, intravitreale injeksjoner og vitrektomi.

Gjerne fra 2-3 dager postoperativt (vurder TASS ved symptomer innen 24 timer etter kataraktoperajon). Kan utvikle seg raskt over timer (ved kronisk endoftalmitt oftest propionibacterium acnes). Økende hyperemi, smerter og intraokulær reaksjon. Synsreduksjon. Straksinnleggelse i sykehus er nødvendig:
Behandling:

 • ”Gullstandard” hvis retinakirurg er tilstede er diagnostisk/terapøytisk vitrektomi (særlig ved visus ≤ lyssans) innen en time.
 • ”Sølvstandard” (når retinakirurg ikke er tilgjengelig) utføres i lokal anestesi: Dyrkningsprøve fra ytre øye, biopsi av corpus vitreum 0,2-0,3 ml, intravitreal injeksjon av Vancomycin 1 mg / 0,1 ml og Fortum 2 mg / 0,1 ml, tapping av 0,1 ml fremre kammervæske og innsatt Cefuroxim 1 mg / 0,1 ml i fremre kammer. Sender prøver til mikrobiologisk prøvetaking for rask mikrobiologisk diagnostikk.
 • Deretter topikale antibiotika, steroider og atropin. Vurder ev. systemisk antibiotika.
 • Ved forverring etter 24-48 timer sjekkes dyrkningssvar og resistensbestemmelse, med ev. repetisjon av prøvetakning og injeksjon av intraokulære antibiotika.
 • Ved mistanke om soppinfeksjon (endogen endoftalmitt) innsettelse av Amphotericin B.