Forside  Infeksjoner  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Keratitter

Bakteriell keratitt

Etiologisk bl.a. pneumokokker, stafylokokker, enterobakterier, corynebacterium, neisseria, hemophilus influenzae. Ev. atypiske mykobakterier. Moraxella krever gjerne langvarig behandling. Pseudomonas aeruginosa kan gi rask utvikling (ved kontaktlinsebruk).
Mikrobiologisk prøvetaking bør tilstrebes før igangsetting av behandling.

Behandling (justeres ev. etter resistensbestemmelse; dog doseavhengig effekt):

 • Ved små perifere infiltrater (under ½ mm) uten mistanke om pseudomonas kan ev. vurderes Kloramfenikol. 
 • Ved mindre infiltrater (under 1 mm) utenfor synsakse ev. Cilox øyderåper.
 • Ved større (dype) infiltrater, sentral beliggenhet og mistanke om pseudomonas: Timesdrypp med for eksempel Zinacef og Garamycin forsterkete øyedråper i min. 72 timer. 
 • Kollagen cross-linking (CXL) kan vurderes ved vanskelig behandlbar tilstand.

Herpes simplex keratitt

Primærinfeksjon gjerne som barn, majoritet av voksne befolkning har antistoffer.
Ulike manifestasjoner. Nedsatt korneasensibilitet.
Neg. prøvesvar utelukker ikke herpes.
Behandling:

 • Epitelial keratitt (normalt selvlimiterende): Zovirax salve eller valaciclovir tabl. 
 • Ikke nekrotiserende stromal keratitt: Primært topikale steroider over mange uker. Alternativ kan være Cyclosporin. Peroral (val)aciclovir (som Valtrex) profylaktisk ved bl.a. residiv. 
 • Nekrotiserende stromal keratitt: Systemisk acyclovir. 
 • Endotelial keratitt: Primært som for ikke-nekrotiserende stromal keratitt. 
 • Nevrotrofisk keratopati: Kunstige tåresubstitutter, bandasjelinse, botox-indusert ptose/tarsorafi, amnionhinne ved perforasjonsfare, cacicol øyedråper.

Herpes zoster ophthalmicus

Klassiske halvsidige hudlesjoner. Kan i fremre segment av øyet gi punktat epitelial keratitt, dendritika, nummulær keratitt, stromal keratitt, nevrotrofisk keratopati og uveitt.
Behandles primært med peroral medikasjon som valaciclovir (Valtrex) tabl. 1000 mg x 3 i 7 dager ved kortvarig sykehistorie (under 72 timer), ev. Zovirax øyesalve.

Soppkeratitt

Kan foreligge predisponerende årsaker (som svekket immunitet, langvarig dråpebruk, traume med vegetabilsk materiale, annen primærinfeksjon).
Infiltrat med ev. uklar avgrensning, fjæraktige utløpere og satellitt-lesjoner.
Gjærsopp (candida) og muggsopp (ikke-pigmenterte filamentøse fungi som fusarium og aspergillus).
Behandling kan være krevende og langvarig. Aktuelle preparat er tabletter med flukonazol (Diflucan) og vorikonazol (VFEND), intravenøs behandling med amphotericin B og vorikonazol, samt øyedråper som natamycin (Natacin) og dråper laget av infusjonssubstans til amphotericin B og vorikonazol. Kan også ev. injiseres subkonjunktivalt, intrastromalt og intrakameralt. Gjerne kombinasjon av topikale og systemiske legemidler.
Kan vurderes CXL (usikker effekt) og penetrerende keratoplastikk.

Akantamøbekeratitt

Ofte betinget av kontaklinser vasket i springvann.
Misforhold mellom sterke symptomer og funn (slik som grålig epitel initialt, pseudodendritter, diffuse/fokale stromale infiltrater, radiære infiltrater og ring-absess).
Ev. korneabiopsi.
Behandling er en kombinasjon av 2-3 preparater, f.eks. Brolene og Klorhexidin øyedråper, over lang tid.