Forside  Infeksjoner  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Infeksjoner

Hovedansvarlig: Atle Einar Østern
Vedtatt: 2015

God behandling av infeksjoner forutsetter god anamnese, nøye klinisk undersøkelse og vurdering av hva slags infeksjon som synes aktuell. Mikrobiologisk diagnostikk kan være avgjørende for å gi målrettet behandling. Kontakt med det lokale medisinske laboratorium er verdifull vedrørende valg av adekvate prøver, prøvetakingsteknikk og lagring/forsendelse.

Infeksjoner i øyets omgivelser

Hovedansvarlig: Atle Einar Østern
Vedtatt: 2015

Blefaritt

Svært vanlig.
Hudmanifestasjoner (som acne rosacea, eksem, seboré); ev. henvisning til dermatolog.
Ulike klassifikasjoner: Anatomisk (fremre og bakre) eller etiologisk (blepharitis squamosa eller ulcerosa).
Affeksjon av cilier (trikiasis, uregelmessige, kruster, kolaretter).
Øyelokk rødlige og fortykkete med skjell, hyperemi og telangiektasier.
Meibomsk kjerteldysfunksjon.
Behandling:

 • Varme omslag, øyelokkshygiene.
 • Kunstige tåresubstitutter (som ved meibomsk kjertel dysfunksjon). 
 • Terramycin Polymyxin B øyesalve (ved antatt infeksjon). 
 • Tetracyclin tabl. (ved acne rosacea) over mange uker.

Preseptal cellulitt

Infeksjon foran orbitas fremre septum.
Unilateral, øm hevelse over øyet.
Behandling: Ved mild og moderat tilstand peroral antibiotika (som f.eks. Diclocil). Ved alvorlig tilstand (herunder mindre barn) i.v. behandling og innleggelse.

Postseptal cellulitt

Infeksjon bak orbitas fremre septum (orbitalt flegmone, orbitacellulitt). Potensielt alvorlig.
Hevelse rundt øyet, proptose, injeksjon, innskrenket motilitet og redusert visus.
CT caput og orbita.
Etmoiditt er oftest utgangspunkt for subperiosteal absess, særlig hos barn.
Kan også skyldes direkte spredning fra andre infeksjonsfokus/ forutgående traume.
Innleggelse på sykehus. Behandling med i.v. antibiotika. Ved absesser ev. kir. drenasje ved ØNH-avdeling.
Visus følges av øyelege.

Konjunktivitter

Bakteriell konjunktivitt

Forløper som oftest ukomplisert. Overvei ”Vent og se resept”. Vanlige førstehåndspreparat er Kloramfenikol og Fucithalmic øyedråper. Bedring bør inntreffe etter 1-2 døgn.

Adenoviral (kerato)konjunktivitt

Symptomer starter i ett øye. Det andre blir ofte affisert etter noen dager.
Ulike stadier med diffus epitelial keratitt, fokale epiteliale lesjoner og subepiteliale infiltrater.
Smittehygiene, smertebehandling.
Kan bli kronisk (kan da vurderes ev. topikale steroider og Cyclosporin).

Allergisk keratokonjunktivitt

Type I hypersensitivitetsreaksjon.
Bilateral affeksjon, kløe.

Behandling

 • Unngå/redusere eksposisjon for kjente utløsende årsaker. 
 • Ev. henvisning for allergi-utredning og ev. immunterapi. Perorale antihistaminer. 
 • Kunstige tåresubstitutter.
 • Ulike (kombinasjoner av) dråper: Vasokonstriktorer, antihistaminer og mastcellestabilisatorer.

Vernal eller atopisk keratokonjunktivitt? Behandles med antiallergiske dråper, steroider og ev. cyclosporin.

Chlamydia trachomatis

Seksuelt overført inklusjonskonjunktivitt eller trakom (innvandrere).
Behandles primært med tetracyclin-tabl., Azithromax og Azyter øyedråper (ev. øyelokkskir. ved trakom).