Forside  Nevrooftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Akutt ensidig forbigående synstap

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

(sirkulatorisk betinget: amaurosis fugax) G45.3

Definisjon

Akutt oppstått sirkulasjonsforstyrrelse i a. centralis retinae forsyningsområde.

Årsak

Aterosklerotiske forandringer i de precerebrale carotis-arterier, cardiale emboli-kilde, økt trombose - embolitendens, inflammatoriske tilstander, (vasospasme??).

Klinikk

Akutt, ensidig, forbigående synstap hvor synet i deler eller hele synsfeltet nedsettes delvis eller totalt, uten andre fenomener. Synsforstyrrelsen er kortvarig ved amaurosis fugax, og permanent ved grenarterie- og a. centralis retinae okklusjon.

Undersøkelse

Øyestatus, inklusiv oftalmoskopi
Auskultasjon av de precerebrale halskar

Rask henvisning til cardiovasculær utredning som bør inneholde Blodprøver Hb, hvite, trombocytter, HCT, CRP, SR, glukose, kreatinin, ASAT, ALAT Hos pasienter < 45 år totalkolesterol, HDL Kolesterol og triglycerider, koagulasjonsstatus og anti-trombin III, protein C, protein S, antikardiolipin og lupus antikoagulant Blodtrykksmåling EKG Doppler ultralyd-undersøkelse av halskar bør utføres hos alle pasienter med amaurosis fugax, sentral arterieembolus og gren-arterieembolus. Ekkokardiografi bør utføres hos pasienter med mistenkt kardial embolikilde. Obs. hjertearytmier.

Behandling

Ved klassisk amaurosis fugax-anfall startes med Albyl E 75 mg daglig hvis ingen kontraindikasjon foreligger. Pasienter med hyppige amaurosis fugax-anfall bør henvises til sykehus som øyeblikkelig hjelp. Pasienter med et enkelt ukomplisert amaurosis fugax-anfall kan vurderes ambulant, men bør henvises til rask poliklinisk vurdering å få utført de ovennevnte undersøkelser.

Effekt av trombolyse ved a. sentralis retinae okklusjon foreløpig ikke dokumentert med randomisert undersøkelser.

Risikoreduksjon - forebyggende arbeid

Hypertoni bør behandles i samarbeid med primærlegen eller indremedisiner. Som rettningslinje gjelder følgende ved normale Dopplerfunn i halskar: systolisk BT bør ligge under 140 mm Hg. Hos pasienter over 60 år under 160 mm Hg, og diastolisk BT under 90 mm Hg. Ved påvist stenose bør BT ikke senkes. Pasientene oppfordres til å slutte å røke. Koronar karsykdom, arytmier, klaffefeil bør behandles. Overdrevet alkoholforbruk bør reduseres. P-pille stoppes, eventuell lavøstrogenpreparat bør foretrekkes. Postmenopausal østrogen substitusjon bør fortsette. Hyperlipidemi behandles. Oppmuntring til fysisk aktivitet.