Forside  Nevrooftalmologi  
Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør
 • Norsk tittel - Nasjonal kvalitetshåndbok for oftalmologi
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr -
 • ISBN -
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.11.2017
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Norsk oftalmologisk forening
 • Redaktør - NOF
 • Publikasjonstype -
 

Akutt øyemuskelparese

Hovedansvarlig: Emilia Kerty
Medansvarlig 2012: Anna Midelfart
Vedtatt: Nov 2017

Akutt oppstått øyemuskelparese med eller uten andre symptomer.

Årsak

Mangfoldig. Bl.a.: mikrovaskulært infarkt (eks. hypertoni, diabetes), tumor, aneurisme, inflammasjon, traume, neuromuskulær defekt (eks. myasthenia gravis), myopati (eks. endokrin orbitopati).

Klinikk

Avhengig av hvilke muskler/nerver som er involvert.

Undersøkelse

Verifisere hvilken eller hvilke muskler/nerver som er affisert (Lee-Screen us., ortoptist) (se lærebøker).
Blodprøver: Hb., SR, CRP, glukose, T4, TSH
Cerebral og orbital MR, hvis mulig henvise til nevrologisk utredning, angiografi, spinalpunksjon, EMG og Tensilon test

Behandling

Avhengig av etiologi.

 1. hjernenerveaffeksjon: Øyeblikkelig sykehusinnleggelse er nødvendig av alle pasienter med akutt III hjernenerveaffeksjon med pupilleaffeksjon og akutte hodesmerter. Obs! Intracranial aneurisme / intracraniell trykkstigning.
  Utredning i sykehus av alle pasienter med oculomotorius affeksjon kombinert med andre symptomer eller funn.
 2. hjernenerveaffeksjon: Full neuro-oftalmologisk utredning nødvendig hvis intet trauma i anamnese.
 3. hjernenerveaffeksjon: Full neuro-oftalmologisk utredning nødvendig.

Pasienter over 60 år vurderes individuelt m.h.t. videre utredning. I denne aldersgruppen er mikrovaskulær årsak vanlig (atherosclerose, diabetes, hypertoni). I slike tilfeller vil øyemotiliteten normaliseres i løpet av 3 mndr.. Hvis ikke, full nevrooftalmologisk utredning nødvendig.